Schicksale jüdischer Hofer
Ludwigstraße 55

Klára a Emma Lump byly původně z okresu Gelnhausen z původní provincie Hessen-Nassau. Sestry Klára a Regina Lump tam našli krátce po jejich školní docházce práci v obchodě s vlněným zbožím který patřil Maxovi Sternovi. Protože tam pracovalo více Regin, tak ji začali získat Emma Lump. Starší sestry Dina a Moses Lump se v mladých letech odstěhovaly do USA a proto je ty dvě mladší sestry skoro vůbec neznaly.

V roce 1906 se Klára a Emma osamostatňely díky jejich práci jako modistky, což bylo velice odvážné, když se pohlédne v tu dobu na postavení ženy. 15.06.1906 se odstěhovaly do Kulmbachu a otevřeli obchod s čistícími prostředky, který se jmenoval „Sourozenci Lump“. Čtyři roky později se otevřel druhý obchod v Ludwigstraße 59 v Hofu kam se Klára také odstěhovala. Vrala si 20.02.1911 israelského učitele náboženství Richarda Wetzlera v Kulmbachu a odstěhovala se s ním do hofu do Ludwigstraße 55. Jejich dcera Liese Ruth se narodila 18.11.1911.

Poté byl její manžel odvolán do Norimberka a proto ho Klára a jeho dcera musely následovat. I přes ty dlouhé vzdálenosti byla schopná udržovat obchod v provozu. 20.2.1913 se odstěhovala její sestra Selma, která také byla modistka do bytu v Hofu a nastoupila do firmy. Asi o půl roku poté si Emma Lump vzala obchodníka Kanse Luxe v Norimberku a odstěhovala se spolu s ním ke své sestře a jejímu manželovi do Hofu. Jejich matka Hanna umřela 13.01.1915 v Kulmbachu.

Hans Lax byl povinný vstoupit do armády 06.05.1915 když mu bylo necelých 34 let. 15.09.1915 padl jeho mladší bratr Herbert Julius Lax a 21.06.1916 Kárin manžel Richard Wetzler. 1.11.1916 proveden počet Židů v armádě byl zlom pro židovskou dějinu. Předtím byly Židé občani s všemi právy. Díky tomu se do jejich životů vpližil pocit vyloučení. 23.11.1918 se Hans Lax vrátil z vojenské služby do Hofu.

V dubnu si vzala Selma obchodníka Maxe Michaelisa. Po válce jejich obchod patřil k vedoucím z branže v Hofu a okolí. Od 1918 až do 1927 vedl Hans Lax agenturu v Karolinenstraße 33. 08.06.1927 se tam také přihlásil obchod s prádlem a korzety. Ale bohužel měla rodina díky nacistům problémy a proto byla jejich firma v roce 1934 přemístěna do Karolinenstraße 33.

Klára Watzler emigrovala se svou dcerou 1936 do Nizozemska, kde se museli schovávat. Přesto ale udržovala kontakt se svou sestrou Emmou přes dopisy. V dubnu 1937 byl zbytek rodiny donucen obchod zavřít, protože Emma byla Židovka. Museli také opustit svůj byt. Protože je nacisti hodně potlačovali tak museli 02.05.1939 utéct do Lipska a byli odvezen do takzvaného „židovského domu“. 10.05.1942 byl manželský pár s 367 jinými lidmi odvezen do getta Bełżyce v Polsku.

Není známé jak Emma Lax přišla o život. Da se předpokládat, že umřela v gettu buď na hlad nebo na nemoc, nebo byla zavražděna v koncentračním táboře. Její manžel Hans byl pravděpodobně odvezen do koncentračního tábora Majdanek. Selma byla 18.05.1944 depotovaná do Osvětima a už nikdy se nevrátila. 1946 opustila Klára Nizozemsko a emigrovala do Argentiny. V roce 1955 v sedumdesáti letech požádala o odškodnění pro sebe a svou sestru. Německo jí ale nikdy žádné odškodné nezaplatilo.

Quelle: Hübschmann 2019, S. 189